Nákupný Košík
počet: 0 ks
cena: 0,00
do košíka
Kategórie

Prívlačové preteky Slávia - Pravidlá

ÚvodPrívlačové preteky Slávia - Pravidlá

 Pravidlá prívlačových pretekov Slávia

 

 

1. Povolený prút a vybavenie: rybárska udica s očkami do 300 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou,ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom,vlasca,alebo spletanej šnúry a vláčenej nástrahy,pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným,alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Umelá nástraha s jedným nádväzcom:

streamer, twister, Pupa, ripper, wobler, blyskáč, jig. Povinný je podberák.

 

2. Zakázané spôsoby a nástrahy: používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, napodobneniny ikry a cesto. Zákaz kŕmenia a hádzania rukou alebo strielanie prakom čohokoľvek do vody. Zákaz brodenia. Zákaz používať sbirolino. Zákaz používania bočného nádväzca. Pri porušení zákazov nasleduje okamžitá diskvalifikácia.

 

3. Signál: každý pretek bude zahájený a ukončený trúbením.

 

4. Uznávané úlovky: Pstruh, Zubáč, Šťuka

Ryba musí byť zaseknutá v hlavovej časti, ohraničenej líniou žiabrových oblúkov

a prsných plutiev.

 

5. Zaobchádzania s rybou: pri zdolávaní musí byť ryba vylovená podberákom, šetrne zmeraná a ihneď pustená späť do vody alebo usmrtená. Ponechaná ryba musí byť v bodovacom preukaze označená krúžkom. Pretekár si môže ponechať 3 ks pstruha dúhového.

 

 

6. Hodnotenie, bodovanie: Pozor zmena Ryba = 1bod. Najdlhšiu rybu v kole si môže pretekár odmerať, v prípade rovnosti rýb rozhoduje väčšia ryba.

 

 Za umiestnenie v pretekoch získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia/ 1.miesto= 1 bod/.  V prípade aj tejto rovnosti rozhoduje počet ulovených rýb a potom najväčšia ryba.

Postup merania a zapisovania: meria pretekár za prítomnosti rozhodcu, rozhodca dĺžku zapíše do bodovacieho preukazu a podpíše. Po skončení každého preteku pretekár

preškrtne voľné riadky. Bodovací preukaz podpíše pretekár a odovzdá rozhodcovi!!!

 

7. Každý pretekár: sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok.

Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú

vlastnú zodpovednosť.

 

8. Počasie, neočakávané situácie a náhrada a vstupného: Pretek sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrôf, v prípade ak sa pretekár nedostaví vstupné sa nevracia v prípade ak sa pretek kvôli nečakanej príčine zruší vstupné bude vrátené v plnej výške. Organizátor si vyhraduje právo prispôsobiť pretek nečakane vzniknutej situácii.

 

Profesionálne fotografie (zrkadlovka) a videá určené na komerčné účely je možné zhotovovať len po dohode s usporiadateľmi.

 

Pravidlá spracované na základe spolupráce s našimi obľúbenými organizátormi prívlačových pretekov z Vrbového.